0546-814684
Bel ons voor een afspraak
Informatie nodig?
Ook per mail kunt u ons bereiken

Kwaliteitsjaarverslag

De Kwaliteitswet zorginstellingen dient te realiseren dat (zorg)instellingen verantwoorde zorg aanbieden. Deze zorg

dient doelmatig, doeltreffend en patiëntgericht te zijn. Eén van de verplichtingen die hieruit voortvloeien is het

jaarlijks opstellen van een kwaliteitsjaarverslag.

Fysiotherapie de Schipbeek stelt jaarlijks een dergelijk verslag op en wordt verzonden aan de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg.