0546-814684
Bel ons voor een afspraak
Informatie nodig?
Ook per mail kunt u ons bereiken
Pijnzorg Terra Revalidatie is een samenwerkingsverband, onder één dak, tussen (bedrijfs)fysiotherapie, psychologie, psychomotorische therapie, en ergotherapie

Vanuit de praktijk blijkt dat er een heel groot percentage cliënten in een huisartsenpraktijk langere tijd klachten heeft. Eén op de vijf mensen lijdt aan chronische pijn, waardoor ze belemmerd worden in hun werk, huishouden, hobby’s en sociale contacten. Hierbij kan gedacht worden aan langdurige rug- of nekpijn, whiplash, fibromyalgie, artrose, blijvende pijnklachten na een operatie, letselschade met voortdurende pijnklachten……..

Pijnzorg Terra Revalidatie brengt de factoren in kaart die mogelijk een rol spelen bij de pijnbeleving.
Door pijneducatie en het verbeteren van de belastbaarheid, zorgt Pijnzorg Terra Revalidatie er samen met de cliënt voor dat deze weer een voor hem/haar acceptabele kwaliteit van leven krijgt.

Het doel van het programma.
Geen tijdelijke klachtenverlichting, maar duurzame verbetering. Samen met de cliënt (shared decision making) bepalen we wat we willen bereiken, zodat deze na afloop van het programma weer kan leven zoals deze dat wil.

Hoe werken we?

  • We brengen de factoren die mogelijk een rol spelen bij de pijnbeleving (arousel, angst, depressie, somatisatie, distress, adaptatie, coping) in kaart door anamnese en vragenlijsten.
  • We brengen het lichamelijk functioneren in kaart.
    We voeren een lichamelijk onderzoek uit en bv. een wandel- of fietstest, meten uw activiteiten- en participatieniveau en gebruiken een logboek voor de activiteiten verdeeld over een dag/week.
  • Vragenlijsten brengen de mogelijk herstel belemmerende factoren in beeld.
  • Op basis hiervan wordt een haalbaar stappenplan samen met u opgezet om de gewenste doelen te bereiken.

Interventie

  • Gedragsverandering, kennis en vaardigheden spelen een belangrijke rol. Tijdens de begeleidingen / trainingen wordt geleerd hoe met het stappenplan gewerkt kan worden en hoe men daar ook thuis mee om kan gaan.
  • Trainen in een kleine groep van maximaal 5 personen behoort tot de mogelijkheden, waarbij van elkaars ervaringen geleerd kan worden.
  • Een op maat gemaakt programma, omdat geen mens hetzelfde is. Het eigen vermogen aanspreken om de klachten de baas te worden, is de kern van het programma.
  • Wij vragen veel, maar de cliënten staan er niet alleen voor: wij ondersteunen krachtig!

De behandelingen
Fysiotherapeut
Er wordt geleerd hoe met pijn omgegaan kan worden en wat een verstandige belasting voor de spieren en gewrichten is. Stapsgewijs verbetert zo de kwaliteit van de spieren waarbij de gewrichten weer stabieler worden en daarmee het functioneren. Ook wordt geleerd hoe overbelasting kan worden voorkomen thuis en op het werk. 

Psycholoog
Het bieden van hulp om een balans te vinden in belasting en belastbaarheid. Het vergroten van acceptatie en de verwerking van verlieservaringen. Het vergroten van de draagkracht en het vertrouwen in eigen kunnen.

Psychomotorisch therapeut
Hierbij wordt gebruik gemaakt van bewegingsvormen en lichaamsgerichte methodieken. De PMT’er vertaalt (bewegings-) gedrag in verschillende beweeg-en spelvormen naar situaties uit het dagelijks leven. Door te doen ervaar je lichaamssignalen, emoties en herken je eigen gedachte en gedragspatronen

Ergotherapeut
De ergotherapeut richt zich op het handelen. Als de dagelijkse activiteiten niet meer naar tevredenheid uitgevoerd kunnen worden gaat de therapeut hierover in gesprek met de cliënt. Samen met de cliënt wordt gekeken naar de mogelijkheden en wordt naar oplossingen gezocht.

Wilt u meedoen?
Als u mee wilt doen binnen ons programma dan kunt u met ons een afspraak maken. Voor deelname is niet persé een verwijzing van uw arts nodig.
Voor meer informatie kunt u bellen naar het algemene informatienummer 0546-814684. (Fysiotherapie de Schipbeek)