0546-814684
Bel ons voor een afspraak
Informatie nodig?
Ook per mail kunt u ons bereiken

Thuiszorg fysiotherapie                                                                                                                                                                                          

   

Verslechtering van de zelfredzaamheid en mobiliteit kan aanleiding zijn om de thuiszorgfysiotherapeut in te

schakelen. Er hoeft geen sprake te zijn van een specifieke ziekte of aandoening.

De therapie richt zich op de functionele revalidatie om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen 

thuisomgeving te functioneren. Ook is er aandacht voor sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van de thuiswonende ouderen.

Thuiszorg fysiotherapie is een effectieve manier van behandeling bij de mensen thuis. De fysiotherapeut kan door de 

samenwerking met reeds bestaande zorgaanbieders (bijv. thuiszorgverpleegkundige of de ergotherapeut) de 

behandeldoelen eenduidig inzetten.


Downloadbare folder

Thuiszorg fysiotherapie