0546-814684
Bel ons voor een afspraak
Informatie nodig?
Ook per mail kunt u ons bereiken

Thuiszorg fysiotherapie


Verslechtering van de zelfredzaamheid en mobiliteit kan aanleiding zijn om de thuiszorgfysiotherapeut in te schakelen.

Er hoeft geen sprake te zijn van een specifieke ziekte of aandoening. De therapie richt zich op de functionele revalidatie

om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen thuisomgeving te functioneren.


Wanneer kunt u gebruik maken van thuiszorg fysiotherapie

  • wanneer u beperkingen ervaart in uw bewegen in het algemeen
  • wanneer u slecht ter been bent en niet meer zonder hulpmiddel kunt lopen
  • wanneer u moeilijk uit uw stoel of bed kunt opstaan
  • wanneer u bang bent om te vallen
  • wanneer u de trap niet meer op durft of kunt
  • wanneer de verzorging van uzelf een probleem wordt
  • wanneer u al uw huishoudelijke taken niet meer kunt uitvoeren
  • wanneer u uit het ziekenhuis komt en niet zelfstandig thuis kunt functioneren
  • wanneer uw verzorgende, partner of familielid goed wil leren omgaan met uw beperking.